Letiště Benešov Letiště Benešov

Letiště Benešov - LKBE

BYSTŘICKÝ BLEŠÍ TRH

Co je pro někoho nepotřebné, jinému udělá radost. Nevyhazujte a přijďte výhodně prodávat i nakupovat!

Termín 2021: 16. října

Provozní řád

1. Pořadatelem blešího trhu je Letiště Benešov přísp. org., Nesvačily 145, 257 51 Bystřice.

2. Trh probíhá pouze ve vyznačeném prostoru v areálu letiště Benešov.

3. Provozní doba trhu je od 8:00 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

4. Zrušení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) je možné do jeho začátku.

5. Každý prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost.

6. Prodejce je povinen udržovat pořádek, čistotu a nesmí poškodit povrch areálu.

7. Prodejce může ukončit prodej kdykoliv během konání trhu; prodejní místo musí zanechat čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit případné neprodané zboží.

8. Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček. Jde o příležitostný přivýdělek, který je povinnost danit v případě překročení zákonem daných částek (podle § 38g Zákona o dani z příjmu).

9. Na trhu je zakázáno prodávat:
- zbraně, střelivo, výbušniny
- erotické zboží a pornografickou literaturu
- jedovaté a omamné látky a podobné chemikálie
- zboží propagující rasismus a fašismus
- zboží, jehož prodej je upraven zvláštními předpisy (potraviny, zvířata atp.)

10. V areálu nesmí být provozována žádná politická, produktová ani náboženská propaganda a reklama. Používání amplionu popř. podobných zařízení k podpoře prodeje není přípustné.

11. Vstupem do areálu dává účastník souhlas s případným pořizováním a zveřejněním fotografie či jiného obrazového a zvukového záznamu pro reklamní účely pořadatele.

12. Účastník je povinen se v areálu pohybovat s opatrností a předcházet nebezpečí úrazu nebo škodám na majetku. Pobyt v areálu uskutečňuje každý účastník na vlastní nebezpečí.

13. Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit požár.

14. Účastník, který vstupuje do areálu se psem, je povinen zajistit, aby byl pes po celou dobu pobytu v areálu na vodítku, přičemž vyšší než malá společenská plemena musejí mít náhubek. Návštěvník odpovídá za úklid exkrementů po svém psovi a za škody způsobené jeho psem na majetku ostatních účastníků.

15. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy, neblokovat vedlejší parkovací místo, parkovat ve směru, který určí pořadatel, dbát zvýšené opatrnosti při parkování i odjezdu, aby nedošlo k újmě na zdraví osob či majetku ostatních účastníků.

16. Řidič vozidla si je vědom, že odstavuje své vozidlo, včetně v něm zanechaných věcí, na vlastní nebezpečí.

17. Při vzniku požáru či jiných mimořádných událostí jsou účastníci povinni řídit se pokyny pořadatele, zejména jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob evakuaci řídící.

18. Organizaci a provoz trhu řídí pořadatel nebo jeho zástupce:

- Koordinuje příjezd účastníků, parkování vozidel, určuje prodejní místa prodávajícím.

- Dohlíží na dodržování tohoto provozního řádu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. Dále si vyhrazuje při nedodržení provozního řádu vyloučit prodejce z účasti na trhu.

- Pořadatel nezajišťuje možnost připojení k elektrické síti, ani pitnou vodu.

19. Prodejní řád je platný po celou dobu provozu blešího trhu.

20. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v areálu uvědomí každý účastník ihned pořadatele, nebo zavolá na tel. +420 604 839 808.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie ČR 158

Městská policie: +420 602 206 156

Záchranná služba 155

Hasiči 150

S.O.S. 112


* * * * * * * * * *

Webmaster         Copyright: Letiště Benešov & Vl. Hadač 2000 - 2024        Úvodní strana